Zoek meldingen:

pagina 1 van 743, 7425 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
23-07-2017 23:24 Opvallende zinsconstructies @ 21-07-2017 08:59: Ik ben het zeer hartgrondig met u eens. Wat een onzin is dat. 23-07-2017 alhier
22-07-2017 16:09 Vreemde woorden Max Pam blijkt in zijn column in De Volkskrant(22-7-2017) het verschil niet te kennen tussen amendement (voorstel tot wijziging in een wetsontwerp) en mandement (bisschoppelijke brief of oproep aan de gelovigen). Hij heeft het over amendementen waar hij mandement bedoelt, namelijk het beruchte bisschoppelijk mandement van 1954. 22-07-2017 De Volkskrant
21-07-2017 12:26 Vreemde woorden '... kan het CDA nog wel meegaan met het christelijk-sociaal denken nu ze zich zo rechts profileert?' Ik weet het, de soldaten van 'Taalkundig Correct' zijn bijna verslagen, maar ik blijf mij teweerstellen tegen de toenemende tendens om 'het CDA' - en onzijdige zelfstandige naamwoorden in het algemeen - met 'zij' aan te duiden, dus te behandelen als vrouwelijke de-woorden. 21-07-2017 www.igniswebmagazine.nl/politiek/
21-07-2017 08:59 Opvallende zinsconstructies Mede n.a.v. de melding van 20-07-2017 13:51: ik heb de indruk dat ik steeds vaker in het Engels gebruikelijke zinsconstructies lees en hoor als "dit is waar ..." ipl.v. "daar ...", "dit is hoe ..." i.pl.v. "zo ...", "dat is waarom ..." i.pl.v. "daarom ...". 21-07-2017 Kranten, radio, tv
20-07-2017 15:37 Opvallende uitspraak 'Ergens geen been in zien'. Ook zelf ben ik zojuist aan de verwarring ten prooi gevallen: ik interpreteerde deze uitdrukking als 'ergens geen heil in zien'. Maar dan moet ik het woord 'been' natuurlijk ook vermijden, want wie ergens geen been in ziet, ziet geen bezwaar en schrikt er niet voor terug. Qua betekenis zijn het dus tegenstellingen: ergens geen heil in zien vs. ergens geen been in zien. 20-07-2017 deze site, 20-7-2017
20-07-2017 15:11 Opvallende uitspraak De Volkskrant meldt vandaag: 'AkzoNobel-topman Büchner treedt per direct af om gezondheidsredenen.' Maar een aantal pagina's verder schrijft ze: 'Dit keer zag Büchner er blijkbaar geen been in een tijdelijke pauze in te lassen, zoals vlak na zijn aantreden in 2012.' Hier openbaart zich weer de verwarring rondom de uitdrukking 'ergens geen been in zien'. De een vat die op als 'ergens geen bezwaar tegen hebben', de ander als 'ergens geen heil in zien'. Ik denk dat de laatste interpretatie de juiste is en hier ook bedoeld wordt: de heer Büchner acht zich blijkbaar niet gebaat met een tijdelijke pauze, ziet daar blijkbaar wel een bezwaar in. Dus had er ook moeten staan 'Dit keer zag Büchner er blijkbaar geen heil in, een tijdelijke pauze in te lassen.' 20-07-2017 De Volkskrant, 20-7-2017, pag. 12
20-07-2017 13:51 Opvallende zinsconstructies "Tenminste, als het niet was voor die nep-ideologische linkse plaag die zich stort op onze gezondheid, logica, gedachten en vrijheid en zich rancuneus op al dat bruisende leven kan uitbreiden." ('als het niet was voor' lijkt hier naar Engels voorbeeld te betekenen 'als er geen sprake was van'). 11-07-2017 http://cult.tpo.nl/2017/07/11/pest-albert-camus-leren-nu/
15-07-2017 19:29 Anders: Nut van deze site Deze keer geen 'talige' maar een praktische opmerking. Wat is eigenlijk het doel en het nut van deze site? Alleen een podiumpje of uitlaatklep bieden aan mensen die zich storen aan slordig of foutief taalgebruik? Dan vind ik de site boeiend maar tamelijk nutteloos. Met ter zake doende bevindingen van de hier schrijvende actieve taalbetrokkenen zou in het onderwijs en door de Taaladviesdienst in educatieve zin iets gedaan moeten worden; en we zouden daar iets van moeten merken. 15-07-2017 deze site
13-07-2017 18:43 Anders: Bericht op Teletekst: "In de Oosterparkwijk in Groningen is een man aangevallen met een onbekend voorwerp.Hij is ernstig gewond geraakt.Meerdere mensen waren getuige van het incident en worden verhoord." Volgens mij worden getuigen gehoord, niet verhoord. 13-07-2017 NOS Teletekst
13-07-2017 17:42 Opvallende zinsconstructies Dit is een leuke. In een artikel in de Groene Amsterdammer gebruikt Beatrijs Ritsema 'nogal wiedes' als een echt bijwoord, netjes in de eerste positie in de zin. Ze schrijft: "Sommige studenten en sommige docenten bezochten dezelfde cafés en kwamen op elkaars feestjes. En nogal wiedes rommelden ze met elkaar." 13-07-2017 Groene Amsterdammer, jrg. 141, nr. 28-29, p. 85.