Zoek meldingen:

pagina 1 van 851, 8505 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
08-08-2023 19:11 Vreemde woorden *correctie/aanvulling op het onderstaande: behalve leden kent de Raad van State ook staatsraden. Ook deze benaming is echter geslachtsneutraal, dus goed te verenigen met mijn benadering. 08-08-2023 Hieronder
08-08-2023 13:52 Vreemde woorden @03-08-2023, 10:49: ik ben het, zeker wat uw slotopmerking betreft, niet met u oneens, hoor, en de voorbeelden die u geeft spreken mij ook aan (al valt over de verandering van verpleegster/verpleger in ‘verpleegkundige’ ook nog wel wat te zeggen). Ik reageerde slechts op uw suggestie dat de aanduiding van een vrouwelijk lid van een gerechtshof als ‘raadsheer’ reuze modern is. De oplossing zou ik echter in een andere richting willen zoeken. Je zou allen die met rechtspraak belast zijn met het neutrale woord ‘rechter’ kunnen aanduiden, dus rechter in de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad. Dat sluit mooi aan bij de trend geen onderscheid meer te maken tussen ‘hoog’ en ‘laag’. Van belangrijke instituties als bi)v. de Raad van State en de Algemene Rekenkamer is men eenvoudigweg lid. Waarom dit woord niet ook gebruiken voor de leden (!) van de rechterlijke macht? Bijvangst is dan nog dat we er ook degenen die zich ‘raadsman’ noch ‘raadsvrouw’ voelen, gelukkig mee maken. 03-08-2023 Hieronder
05-08-2023 09:14 Opvallende uitspraak Het scoutingfeest in Zuid-Korea wordt jamboree genoemd. Vrijwel altijd wordt dit woord uitgesproken op zijn Engels, maar al twee keer sprak een nieuwslezer het uit als ware het een gewoon Nederlands woord. 05-08-2023 Radio 1 Journaal
03-08-2023 10:49 Vreemde woorden @2-5-2023, 12.50 uur. Een bijdrage uit de juridische wereld, waarmee ik niet bekend ben, dank dus. Maar dat alleen de term raadsheer in de wet staat lijkt mij geen argument. De wet kent ook alleen een koning, toch hebben we prinses Beatrix toen zij de regerend vorst was altijd aangeduid als koningin. En dat een vrouwelijke advocaat al raadsvrouwe genoemd wordt, tsja, dat kan toch nauwelijks voor verwarring zorgen. Ook het historisch argument van "vroeger waren het alleen mannen" is niet zo sterk. Het gebeurt namelijk nooit andersom: vroeger waren alle mensen die zieken verpleegden vrouwen, sinds enkele tientallen jaren zijn het ook dikwijls mannen. Nooit echter worden die mannen als verpleegster aangeduid. Noch is een man ooit secretaresse genoemd, ook niet als zijn takenpakket daarmee in overeenstemming is. Ik denk dat we gewoon moeten gaan inzien dat de aanduiding "Mevrouw Jansen, raadsheer" mal en onwenselijk is. 03-08-2023 hieronder
02-08-2023 12:50 Vreemde woorden @25-07-2023, 09:57:een vrouwelijk lid van een gerechtshof als ‘raadsheer’ aanduiden is eerder archaïsch dan reuze modern, zoals u suggereert. De benaming staat als zodanig al sinds jaren in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en stamt natuurlijk uit de tijd dat deze functies nog alleen door mannen werden vervuld. Een reden om de term ‘raadsvrouwe’ niet te gebruiken is dat die al gebruikt wordt voor vrouwelijke advocaten. 25-07-2023 Hieronder
25-07-2023 09:57 Vreemde woorden "De vrouw werkte als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag." Dit zal allemaal wel correct en reuze modern zijn, maar het is en blijft naar mijn mening idioot. Wat is er tegen 'raadsvrouwe'? 25-07-2023 https://nos.nl/artikel/2484117-rechter-die-mh17-proces-wilde-beinvloeden-neemt-ontslag
23-07-2023 20:27 Opvallende zinsconstructies Op de lagere school (lang geleden) leerde ik van "overeenstemming in getal en geslacht". Later hoorde ik over 'congruentieregels". Maar tegenwoordig is dat allemaal overboord gegooid zo lijkt het. Een bovenkopje in de Gooi- en Eembode online: "Kosten voor zoekgeraakte kleding kan aardig oplopen". Dit hoor en zie je voortdurend. 23-07-2023 https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/318672/kledingregistratie-noviteit-voor-sportverenigingen
23-07-2023 10:07 Opvallende uitspraak Vandaag viel mij weer eens op dat een sportcommentator Manchéster zei (City en United). In mijn jonge jaren sprak men wel van een 'Manchéster broek'. Toch zeggen de Engelsen 'Mánchester'. 23-07-2023 Televisie NPO1
20-07-2023 08:41 Nieuwe woorden opwek, in de zin: Landelijk gaat het om de duurzame opwek van 35 TWh elektriciteit. 05-07-2023 De Stad Amersfoort
15-07-2023 07:45 Opvallende zinsconstructies “Het land van Rutte werkt vooral voor wie Nederland toch al werkte”. Tien jaar geleden leidde het Koningslied “De dag die je wist dat zou komen” tot nationale hilariteit. Daaruit lijkt de redactie van NRC geen lering getrokken te hebben. 15-07-2023 Zie melding