Zoek meldingen:

pagina 4 van 781, 7807 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
11-12-2018 21:00 Anders: PC Hooftprijs Marga Minco heeft voor 2019 de PC Hooftprijs gewonnen. Voor mij aanleiding om eens te kijken wie hem al eerder gewonnen heeft. Maarten 't Hart zag ik daar niet bij staan. Hij verdient volgens mij die prijs in 2020. 11-12-2018 Vele kranten en audiovisuele media
10-12-2018 15:31 Vreemde woorden De kennis van het Latijn laat tegenwoordig in Nederland te wensen over. Zo vond ik in ‘Sapiens’, een bestseller van Yuval Noah Harari die al aan zijn achtentwintigste druk toe is, in het eerste hoofdstuk, waar de classificatie van planten en dieren wordt besproken, correct vermeld dat het meervoud van het in de biologie gebruikte woord Latijnse woord genus (geslacht) genera is, maar een pagina verder dat het bijvoeglijk naamwoord sapiens, voorkomend in de bekende combinatie ‘homo sapiens’, in het meervoud ook sapiens is. Maar dat moet echt ‘(homines) sapientes’ zijn, omdat sapiens verbogen wordt volgens de regels van de derde declinatie. Enkele pagina's verder lees ik dan ook: 'Of sapiens nu schuldig waren of niet'. Ik zou dit dus anders vertaald hebben: 'Of de sapientes (eventueel vernederlandst tot 'de sapiënten') nu schuldig waren of niet'. Wie aan de juistheid van dit betoog twijfelt verwijs ik naar een toepasselijke uitdrukking in de bundel ‘Latijnse citaten en gezegden' (Prisma Taal) van G.J.M. Bartelink: 'Barbae tenus sapientes', wat betekent 'Niet verder wijs dan de baard', waarmee niet een individu (enkelvoud) maar een hele categorie mensen (meervoud) wordt aangeduid. 10-12-2018 'Sapiens', p. 14 en 27.
08-12-2018 11:41 Opvallende zinsconstructies ‘Toch lijkt het voorlopig niet van zo’n grote fusie te komen’ las ik in een krant. Wat is hier taalkundig fout aan? De schrijver bedoelt te zeggen dat een fusie vooralsnog niet waarschijnlijk is. Met andere woorden: het zal waarschijnlijk niet tot(!) een fusie komen. De basisuitdrukking is ‘het zal er (wel of niet) van komen’. Daarin zit het begrip verandering opgesloten: er moet een doel bereikt worden, men moet iets realiseren. Maar soms zijn er belemmeringen die niet of niet snel overwonnen kunnen worden. Men zegt dan ‘het zal er (voorlopig) wel niet van komen’. Het woordje ‘er’ in deze zin is onmisbaar, want het drukt de begintoestand uit. Dat had dus ook in bovengeciteerde krantenzin moeten staan: ‘Toch lijkt een grote fusie er voorlopig niet van te komen.’ Of – en dat is het alternatief – de journalist had moeten schrijven: ‘Toch lijkt het voorlopig niet tot een grote fusie te komen’. 08-12-2018 ED, bijlage pag. 4
04-12-2018 09:19 Anders: KIndertaal: 'eentje' "(...) drie handgranaten gevonden, twee in Zuidoost en eentje in Oud-Zuid." 04-12-2018 telegraaf.nl
03-12-2018 20:30 Opvallende uitspraak Op een doosje eieren: "Allergie-informatie: bevat ei" 03-12-2018
01-12-2018 15:45 Anders: opvallend woordgebruik In een artikel over het beweegbare deel van harmonicabussen (gelede bussen) staat: "... de vloer beweegt er, de muren ook ... De muren bestaan uit vouwbalgen ...". Het gebruik van het woord muren komt mij heel vreemd voor. Ik zou zeggen: wanden. Bij muren denk ik aan stenen constructies, metselwerk e.d. 01-12-2018 NRC Weekend, 01/02-11-2018
30-11-2018 15:01 Anders: Bijzonder en zeer rekkelijk standpunt. Hoedt u voor de preciezen. Het is wetenschappelijk gezien lariekoek dunkt mij, maar om 'een aantal' en 'een paar' als bijvoeglijk te zien is wel sympathiek. 30-11-2018 hieronder
29-11-2018 22:07 Opvallende zinsconstructies @ 28-11-2018 13:08: uiteraard meervoud, want de negers hebben uitgescholden. Dat ze in een groepje waren, is irrelevant. Ik erger me er al jaren aan. "Groepje" geldt als telwoord, net als "een aantal" en dergelijke. 29-11-2018
28-11-2018 13:42 Opvallende zinsconstructies Die die die je nu overal hoort verdringt hij. Rutte die zei dattie die dingen die die zei, niet zei, zei die. 28-11-2018 Publieke ruimte + Radio en TV
28-11-2018 13:08 Opvallende zinsconstructies Een groepje negers hebben de jongen uitgescholden (meervoud) 19-11-2018 https://pbs.twimg.com/media/DsY7Q9KWoAAjcxI.jpg:large