Zoek meldingen:

pagina 836 van 837, 8367 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-06-2010 10:55 Opvallende zinsconstructies Goedemiddag, Kortgeleden heeft de Minister van Justitie een voorstel van wet bij de Tweede Kamer neergelegd. Dit voorstel is in de wandelgangen bekend geworden als het "stilettoverbod". De toelichting van het voorstel en de bijlage waarin gereageerd wordt op het commentaar van de Raad van State zijn prachtige stukjes ambtelijke kwiebustaal. Daarbij zwijg ik nog over de taal- en stijlfouten die er gemaakt worden. De memorie van toelichting (aangehecht als pdf) bevat, op pagina 10, een na laatste paragraaf, laatste zin, een prachtig stuk ambtelijke kwiebustaal: 'Hoewel paintballschieten en kruisboogschieten, mits onder de juiste omstandigheden beoefent, als zodanig weinig risico’s met zich meebrengen, is het niet wenselijk dat gebruik wordt gemaakt van wapens die zodanig op een wapen gelijken dat deze wapens voor dreiging of afdreiging geschikt zijn.' 30-11-2009 wetsvoorstel
12-06-2010 10:52 Anders: Leenwoorden Geachte heer/mevrouw, Ik wil mij even beklagen over het feit dat er bij de publieke omroep steeds vaker gebruik wordt gemaakt van Engelse benamingen voor dingen die gemakkelijk in het Nederlands te benoemen zijn. Als ik naar het radio-nieuws luister heeft men het over "headlines", vandaag heeft men in de zaak rondom de Tilburgse burgemeester over steekpenningen bij de bouw van een "shopping mall". Op radio 1 heeft men iets nieuws bedacht; "ranking the news". Ik weet niet wat de reden is van dit soort onzin-Engels, maar ik vind het ongepast dat de publieke omroep meedoet aan deze trend. Als gebruik van een Nederlands woord een wel erg geforceerd karakter krijgt (denk aan het vertalen van "computer" naar rekeneenheid o.i.d.) dan zie ik geen probleem in het gebruik van een Engelse benaming. In geval van de hierboven aangehaalde voorbeelden zie ik dat wel. De publieke omroep heeft hierin namelijk een voorbeeld functie. Zij zijn een verlengstuk van onze overheid en maatschappij, dat laatste in mijn ogen meer dan de commerciële omroepen. Verschraling van onze (in de ogen van velen, waaronder ikzelf) wonderschone taal is niet gewenst! 22-10-2009 Publieke Omroepen op TV en Radio
12-06-2010 10:48 Opvallende zinsconstructies Geachte redactie. Soms kan ik mijn oren niet geloven als ik op televisie door journalisten of in talkshows onderstaande taal hoor bezigen. Zij zijn juist diegenen die het voorbeeld zouden moeten geven. Ik heb een paar weken uitspraken genoteerd. Hieronder volgen wat voorbeelden. Ik vind het erg jammer dat de Nederlandse taal zo achteruit gaat. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat dit een normaal verschijnsel is, een voorbeeld van hoe een taal kan veranderen in de loop der tijd. Ik vind het een voorbeeld van taalverarming en een gevolg van slecht onderwijs. Taalverschijnselen en ergernissen. - hij vertelde tegen haar…(i.p.v. aan haar) - ik kreeg enkel (i.p.v. slechts) een adressenlijst… - nergens vind je prachtigere bomen…(prachtig kun je niet verlengen) - hij is er niet van bewust… (i.p.v. hij is er zich niet van bewust) - ergens geen ( i.p.v. niet ) genoeg van krijgen… - de piloot heeft zijn koplampen gebruikt voor te landen…(i.p.v. om te landen) - ze hebben er allemaal geen zin in… (i.p.v. geen van allen) - monumentale huizen… (i.p.v. oude huisjes in een volksbuurt die op de monumentenlijst staan - iets niet herinneren …(i.p.v. iets zich niet herinneren) - en toen vertelde hij mij over zijn eigen … (i.p.v. over zichzelf) - ik irriteer mij aan deze jongens… (i.p.v. ergeren) Niemand schijnt meer het woord “ergeren”te gebruiken. - ik denk dat ik mijn ouders bij mijzelf in huis neem… (i.p.v. bij mij) - ik vind het leuk, net als jou… (net zoals jij) - hen en hun. In het algemeen wordt tegenwoordig hun gebruikt in alle gevallen waar hen op zijn plaats zou zijn. Kan onze taal nog gered worden of moeten we ons hier lijdzaam in schikken? 14-11-2009 journalisten / talkshowhosts op tv
12-06-2010 10:43 Anders: misbruikt woord Het is weer december en om te laten zien dat onze stem telt mogen we weer meedoen aan dwaze verkiezingen van de "grootste, kleinste, nieuwste, oudste, witste, zwartste" X, Y of Z van 2009. Zoals het nieuwste woord van 2009. Waar ik langzamerhand behoefte aan krijg is de (al dan niet verkozen) benoeming van het meest MISBRUIKTE woord (of uitdrukking). Zouden in voorbijgegane jaren "misdaad tegen de menseLIJKheid" of "plaats delict" (te vergelijken met "zeden delict") goede kanshebbers zijn, dit jaar is het wel "duurzaam". Alles wat niet verkoopbaar is wordt "duurzaam" genoemd om het verkoopbaar te maken. Zo hebben we nu ook "duurzame chocola". Dat is dus chocola die het menselijk lichaam aan de onderkant verlaat in precies de zelfde staat als waarin het boven er in gegaan is. Dus mensen, als je "duurzame" chocola koopt let dan op dat die nog in de originele verpakking zit! 09-12-2009
12-06-2010 10:41 Opvallende uitspraak Geachte Redactie, Ik herinner me de vaste uitspraak van Kluk-kluk, de indiaan uit ‘Pipo’; ‘dat zijn van de gekke’. Even goed herinner ik me de deftige freule Wttewael van Stoetwegen en haar opmerking; ‘Meneer de voorzitter, het is toch van de gekke’. Een politiebondfunctionaris meende onlangs, volgens AD; ‘Het is van de knotse’. 01-12-2009 krant (het AD)
12-06-2010 10:39 Opvallende uitspraak "Hoe dom kan je zijn?" Dat hoor je wel vaker. Nieuw voor mij was: "Hoe dom kan je rijden?" Dat zei een broertje tegen zijn zusje, die vertelde welke route ze gefietst had. 19-10-2009
12-06-2010 10:38 Opvallende zinsconstructies Geachte mevrouw/mijnheer, ik wil de volgende taalergernissen aan u melden. Dagelijks lees ik in de krant een of meerdere fouten. In het AD van 21 oktober jl. komt een tweetal veelvoorkomende ergernissen voor in één artikel. Het heeft als kop ‘Dronken bestuurder ramt tijdens vlucht vijf auto’s.’ Deze chauffeur, zo staat in het bericht, ‘reed naar Den Haag, waar de derde en vierde aanrijding plaatshadden.’ Er moet natuurlijk staan ‘plaatsvonden.’ Vervolgens, ‘Een blaastest wees uit dat de man vier keer te veel alcohol had gedronken.’ Dan zou hij dus vier keer onbekwaam zijn geweest. Hier wordt m.i. bedoeld dat de man (één keer) te veel alcohol had gedronken en dat er viermaal de maximaal toegestane dosis alcohol in zijn bloed werd gemeten. 24-10-2009 krant (het AD van 21-10-2009)
12-06-2010 10:35 Nieuwe woorden Al enkele jaren duikt het woord DIGIBEET op. Bedoeld wordt iemand die van computerzaken weinig verstand heeft. Duidelijk is het afgeleid van ANALFABEET, dus iemand die op het digitale vlak analfabeet is. Maar dan hoort de term Adigibeet te zijn. Immers een digibeet heeft juist WEL verstand van zaken. Kunt u er iets aan doen dat de term digibeet uit de spreektaal verdwijnt, en wordt vervangen door de term ADIGIBEET. 06-11-2009
12-06-2010 10:32 Opvallende zinsconstructies Graag wil ik hierbij een fenomeen beschrijven, dat mij al jaren bezighoudt. Ik ben geboren en getogen in België, maar ik verblijf de ene helft van de week in Antwerpen en de andere helft in Amsterdam. Het is mij opgevallen dat Nederlanders andere fouten maken dan Belgen bij het vervoegen van werkwoorden, vooral bij de derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd. Hoewel veel Belgen natuurlijk ook problemen hebben met het vervoegen van werkwoorden, maken zij andere fouten. Zo zie ik vaak bij Belgen dat zij - bij inversie van de tweede persoon enkelvoud de letter t laten staan, bijvoorbeeld: vindt jij niet (fout) , i. p. v. vind jij niet (correct) Mijn Nederlandse vrienden verbazen mij echter het meest, wanneer zij de volgende fout maken: - hij beld je morgen, hij verdeeld de taart, hij studeerd Nederlands, het regend.... Dit zie je zelden bij Belgen en al helemaal niet bij werkwoorden waar de stam niet eindigt op een d. 28-12-2009
12-06-2010 10:30 Nieuwe woorden Geachte redactie, Waarom bestaat er nog geen woord voor de mannelijke slet, vroeg ik mij af. Casanova of Don Juan is toch iets teveel eer? Ik stel voor de mannelijke slet voortaan een 'slut' te noemen. Dan heb je voortaan behalve de 'netslet' nu ook de 'netslut'. 24-12-2009