Zoek meldingen:

pagina 818 van 820, 8194 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-06-2010 11:33 Opvallende uitspraak De laatste tijd kan men horen hoe heel veel mensen te pas en te onpas het tussenvoegsel "zeg maar"gebruiken.En alle bevolkingsgroepen doen daaraan mee zoals bij allerlei praatprogramma's te constateren is..Bij zo'n gesprek op de radio hoorde ik dat een gesprekspartner in twee zinnen drie maal "zeg maar"zei. Op een incidenteel gebruik van "zeg maar" is natuurlijk niets aan te merken, maar de uitdrukking is momenteel zo bovenmatig frequent te horen, dat er iets aan de hand moet zijn. Waarom is "zeg maar"toch zo populair? Ik kom voorzichtig tot een conclusie: In de eerste plaats fungeert "zeg maar"heel goed als stopwoord. Men last in zekere zin een denkpauze in, waarbij men even kan bedenken, hoe het betoog veilig tot een goed einde te brengen is qua vorm en betekenis.( Het oude stopwoord "eh",is m.i. bijna verdwenen]. Daarnaast zou "zeg maar"echter ook een ander doel kunnen dienen.. "Zeg maar"voor [of na!] een bewering betekent mogelijk dat men zich bij voorbaat verontschuldigt voor niet geheel correct of slordig taalgebruik. Met "zeg maar"heb je dan een excuus om het niet al te nauw met de taal te nemen. Dat is gemakkelijk, geeft zekerheid en stelt de spreker gerust. Overigens wordt "zeg maar"ook vaak gebruikt zonder enig doel en is het tussenvoegsel alleen nog maar verbale vulstof. Bleef de uitdrukking tot nu toe beperkt tot de spreektaal,één dezer dagen las ik het tussenvoegsel ook al in de 'Gelderlander". Tenslotte zou ik nog iets willen zeggen over de vorm. De vorm "zeg maar"is een gebiedende wijs maar moet opgevat worden als een aanvoegende wijs in de betekenis::'Laat ik het zo maar zeggen'. Misschien is het leuk, zeg maar,omdat ook nog even te melden. 18-11-2009
12-06-2010 11:31 Ouderwetse woorden Er heeft zich een opmerkelijke verandering voorgedaan in de meervoudsvorm van woorden die op man eindigen. In de jaren vijftig leerde ik op school dat het meervoud van timmerman timmerlieden was. Timmermannen werd absoluut fout gerekend, evenals zeemannen, zakenmannen en brandweermannen. Het waren lieden, of desnoods lui. Zeelui en timmerlui werd ook goed gerekend. Nu klinkt deze meervoudsvorm oubollig, hoewel Van Dale hem nog wel goed rekent. Dit is des te opmerkelijker, daar in dezelfde tijd feministen met succes gepleit hebben voor sekseneutrale woorden. Zij stelden zelfs voor om timmer te zeggen in plaats van timmerman. Dat woord heeft het nooit gehaald, want een timmer timt en een timmerman timmert. Maar waarom zijn de lieden verdwenen? Lieden zijn toch veel sekseneutraler dan mannen? Deze ontwikkeling is lijnrecht tegen het politiek correcte gebruik ingegaan. Blijkbaar is onze taal niet zo maakbaar als sommigen graag zouden willen. 14-10-2009
12-06-2010 11:28 Opvallende uitspraak Goedemorgen, het is U vast wel eens opgevallen dat in het weerbericht op de TV het woord 'temperatuur' niet volledig wordt uitgesproken. zo komt het tenminste op ons over. En met name de heer Krol (één of 2 ll's?) heeft er een handje van. Het komt over als 'tempetuur' en dat is toch slordig. Helaas ga je er steeds meer op letten! 23-10-2009 weerberichten op TV
12-06-2010 11:27 Opvallende uitspraak Tenminste één keer per week hoor ik op de radio of op tv door allerlei "doorgeleerde" mensen de volgende, zeer hinderlijke, fout maken: "Baat het niet, dan schaadt het niet" Terwijl het (uiteraard) moet zijn: "Baat het niet, het schaadt ook niet" 09-10-2009 radio en tv
12-06-2010 11:24 Opvallende zinsconstructies Beste redactie van Onze Taal, Gisteren hoorde ik de instructrice van het fitnesscenter twee lelijke fouten maken. *) Hebben jullie er zin in? Ja? Het weer buiten, die vergeten we maar. *) En we gaan lekker verder in deze tempo. Ik verbaas me enorm over het feit dat deze ('lidwoord'-)fouten bij moedertaalsprekers voorkomen. 04-10-2009 fitnesscentrum
12-06-2010 11:17 Opvallende zinsconstructies Geachte redactie, vaak hoor je 'spontaan' verkeerd gebruikt worden voor iets wat het midden houdt tussen (een lezing uit) 'plotseling', 'onverwachts' en 'onverwijld'. Naar mijn idee betekent het woord 'uit eigen beweging' ofwel 'zonder aanwijsbare oorzaak'. De verwantschap in betekenis is voelbaar, maar toch niet meer dan verwantschap. Een voorbeeld: 'Toen mijn oudoom overleed, kreeg ik spontaan een erfenis'. Nog frappanter is een zin als 'Het water loopt mij spontaan in de mond als ik verse koffie ruik'; er wordt een oorzaak genoemd (de koffie) en toch wordt het verschijnsel spontaan genoemd. In zo'n geval lijkt de beoogde functie van het woord me, naast de al genoemde, de trefzekerheid waarmee de oorzaak het gevolg voortbrengt, te benadrukken. Ook hoorde ik een voetbalcommentator opmerken dat er 'spontaan gaten in het veld vallen'. In dat geval lijkt de toevoeging me geheel zinledig. 18-11-2009
12-06-2010 11:14 Nieuwe woorden Geachte redactie, De laatste jaren wint het woord "risicovol" het ruimschoots in de media van "riskant". Risicovol lijkt mij iets germanistisch uit te stralen, maar is er verschil in gebruik of verdwijnt riskant gewoon wegens taalverarming in de maatschappij? 15-12-2009
12-06-2010 10:55 Opvallende zinsconstructies Goedemiddag, Kortgeleden heeft de Minister van Justitie een voorstel van wet bij de Tweede Kamer neergelegd. Dit voorstel is in de wandelgangen bekend geworden als het "stilettoverbod". De toelichting van het voorstel en de bijlage waarin gereageerd wordt op het commentaar van de Raad van State zijn prachtige stukjes ambtelijke kwiebustaal. Daarbij zwijg ik nog over de taal- en stijlfouten die er gemaakt worden. De memorie van toelichting (aangehecht als pdf) bevat, op pagina 10, een na laatste paragraaf, laatste zin, een prachtig stuk ambtelijke kwiebustaal: 'Hoewel paintballschieten en kruisboogschieten, mits onder de juiste omstandigheden beoefent, als zodanig weinig risico’s met zich meebrengen, is het niet wenselijk dat gebruik wordt gemaakt van wapens die zodanig op een wapen gelijken dat deze wapens voor dreiging of afdreiging geschikt zijn.' 30-11-2009 wetsvoorstel
12-06-2010 10:52 Anders: Leenwoorden Geachte heer/mevrouw, Ik wil mij even beklagen over het feit dat er bij de publieke omroep steeds vaker gebruik wordt gemaakt van Engelse benamingen voor dingen die gemakkelijk in het Nederlands te benoemen zijn. Als ik naar het radio-nieuws luister heeft men het over "headlines", vandaag heeft men in de zaak rondom de Tilburgse burgemeester over steekpenningen bij de bouw van een "shopping mall". Op radio 1 heeft men iets nieuws bedacht; "ranking the news". Ik weet niet wat de reden is van dit soort onzin-Engels, maar ik vind het ongepast dat de publieke omroep meedoet aan deze trend. Als gebruik van een Nederlands woord een wel erg geforceerd karakter krijgt (denk aan het vertalen van "computer" naar rekeneenheid o.i.d.) dan zie ik geen probleem in het gebruik van een Engelse benaming. In geval van de hierboven aangehaalde voorbeelden zie ik dat wel. De publieke omroep heeft hierin namelijk een voorbeeld functie. Zij zijn een verlengstuk van onze overheid en maatschappij, dat laatste in mijn ogen meer dan de commerciële omroepen. Verschraling van onze (in de ogen van velen, waaronder ikzelf) wonderschone taal is niet gewenst! 22-10-2009 Publieke Omroepen op TV en Radio
12-06-2010 10:48 Opvallende zinsconstructies Geachte redactie. Soms kan ik mijn oren niet geloven als ik op televisie door journalisten of in talkshows onderstaande taal hoor bezigen. Zij zijn juist diegenen die het voorbeeld zouden moeten geven. Ik heb een paar weken uitspraken genoteerd. Hieronder volgen wat voorbeelden. Ik vind het erg jammer dat de Nederlandse taal zo achteruit gaat. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat dit een normaal verschijnsel is, een voorbeeld van hoe een taal kan veranderen in de loop der tijd. Ik vind het een voorbeeld van taalverarming en een gevolg van slecht onderwijs. Taalverschijnselen en ergernissen. - hij vertelde tegen haar…(i.p.v. aan haar) - ik kreeg enkel (i.p.v. slechts) een adressenlijst… - nergens vind je prachtigere bomen…(prachtig kun je niet verlengen) - hij is er niet van bewust… (i.p.v. hij is er zich niet van bewust) - ergens geen ( i.p.v. niet ) genoeg van krijgen… - de piloot heeft zijn koplampen gebruikt voor te landen…(i.p.v. om te landen) - ze hebben er allemaal geen zin in… (i.p.v. geen van allen) - monumentale huizen… (i.p.v. oude huisjes in een volksbuurt die op de monumentenlijst staan - iets niet herinneren …(i.p.v. iets zich niet herinneren) - en toen vertelde hij mij over zijn eigen … (i.p.v. over zichzelf) - ik irriteer mij aan deze jongens… (i.p.v. ergeren) Niemand schijnt meer het woord “ergeren”te gebruiken. - ik denk dat ik mijn ouders bij mijzelf in huis neem… (i.p.v. bij mij) - ik vind het leuk, net als jou… (net zoals jij) - hen en hun. In het algemeen wordt tegenwoordig hun gebruikt in alle gevallen waar hen op zijn plaats zou zijn. Kan onze taal nog gered worden of moeten we ons hier lijdzaam in schikken? 14-11-2009 journalisten / talkshowhosts op tv