Zoek meldingen:

pagina 852 van 855, 8542 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
14-06-2010 17:53 Opvallende uitspraak De laatste tijd hoor ik (vnl. via de TV) de volgende uitspraken van getallen: vier/veertig, vijf/vijftig, zes/ zestig. zeven/ zeventig i.p.v. de volgens mij correcte uitspraak: vier/feertig, vijf/ fijftig, zes/sestig, zeven/seventig. Welke uitspraak is juist? 14-06-2010 TV en radio
14-06-2010 17:46 Nieuwe woorden peroxidecoaltie. Naar aanleiding van het geblondeerde haar van Geert Wilders, een van de potentiele coalitiepartners. 14-06-2010 internet en kranten
14-06-2010 17:35 Anders: verspreking of contaminatie? Een advocaat in een rechtbank op Aruba: "De twee standpunten zijn in genoemde alinea in een adem genaaid". 14-06-2010
12-06-2010 11:46 Ouderwetse woorden Iemand noemde mij opeens “wicht” en ik las dat verbijsterd. Wicht., Dat woord had ik al 86 jaar niet meer gehoord, maar hij zei het volkomen terecht: wicht (ik had wat dommigs gedaan, en dan ben je een wicht. ) Hoe komt dat nou?Dat deze prachtige woorden opeens uit je brein verdwijnen, en in andere breinen blijven bestaan? Met mijn neus in de lucht noem ik mezelf nu : wicht. 26-09-2009
12-06-2010 11:44 Opvallende zinsconstructies Geachte redactie, onderstaande zin vond ik op het eerste gezicht wonderbaarlijk: 'stallingverbod voor (brom/snor) fietsen. bij overtreding wordt gehandhaafd' Maar enig zoekwerk op internet deed me twijfelen. Schijnbaar is het (onder ambtenaren?) gebruikelijk om 'gehandhaafd' te gebruiken, zonder te vermelden wat wordt gehandhaafd. Taalkundig kan ik dit niet plaatsen, gezien de definitie die Van Dale geeft voor handhaven (1. in stand houden 2. niet ontslaan). In feite staat hier te lezen 'Bij overtreding wordt in stand gehouden'. 12-12-2009
12-06-2010 11:41 Opvallende zinsconstructies Op Nu.nl (woensdag 23-12-09) stond het volgende, over de overstromingen in Venetië: 'meer dan de helft van de stad, 56 procent, staat op dit moment onder water. "Reden" is een combinatie van hoogtij, wind en hevige neerslag in de afgelopen dagen. Het roemruchte hoogwater wordt in het Italiaans 'acqua alta' genoemd'. Reden vs Oorzaak wordt hier door elkaar gehaald. 23-12-2009 NU.nl (23-12-2009)
12-06-2010 11:37 Opvallende uitspraak “Maar trainer, waarom heeft uw club nu weer verloren?” “Tja, hun waren nu eenmaal beter als ons” 25-10-2009
12-06-2010 11:37 Vreemde woorden In het juli-augustusnummer van Onze Taal omschrijft Riemer Reinsma in zijn artikel “Namen op de kaart” de rivier de Waal als een “traag meanderende tak van de Rijn”. In het oktobernummer denkt Maartje Luccioni dat het woord “traag” betrekking heeft op de snelheid waarmee het water door de Waal stroomt. Maar het woord “traag” heeft betrekking op het meanderen. De stroomsnelheid van het water is niet aan de orde. 25-10-2009 tijdschrift Onze Taal
12-06-2010 11:33 Opvallende uitspraak De laatste tijd kan men horen hoe heel veel mensen te pas en te onpas het tussenvoegsel "zeg maar"gebruiken.En alle bevolkingsgroepen doen daaraan mee zoals bij allerlei praatprogramma's te constateren is..Bij zo'n gesprek op de radio hoorde ik dat een gesprekspartner in twee zinnen drie maal "zeg maar"zei. Op een incidenteel gebruik van "zeg maar" is natuurlijk niets aan te merken, maar de uitdrukking is momenteel zo bovenmatig frequent te horen, dat er iets aan de hand moet zijn. Waarom is "zeg maar"toch zo populair? Ik kom voorzichtig tot een conclusie: In de eerste plaats fungeert "zeg maar"heel goed als stopwoord. Men last in zekere zin een denkpauze in, waarbij men even kan bedenken, hoe het betoog veilig tot een goed einde te brengen is qua vorm en betekenis.( Het oude stopwoord "eh",is m.i. bijna verdwenen]. Daarnaast zou "zeg maar"echter ook een ander doel kunnen dienen.. "Zeg maar"voor [of na!] een bewering betekent mogelijk dat men zich bij voorbaat verontschuldigt voor niet geheel correct of slordig taalgebruik. Met "zeg maar"heb je dan een excuus om het niet al te nauw met de taal te nemen. Dat is gemakkelijk, geeft zekerheid en stelt de spreker gerust. Overigens wordt "zeg maar"ook vaak gebruikt zonder enig doel en is het tussenvoegsel alleen nog maar verbale vulstof. Bleef de uitdrukking tot nu toe beperkt tot de spreektaal,één dezer dagen las ik het tussenvoegsel ook al in de 'Gelderlander". Tenslotte zou ik nog iets willen zeggen over de vorm. De vorm "zeg maar"is een gebiedende wijs maar moet opgevat worden als een aanvoegende wijs in de betekenis::'Laat ik het zo maar zeggen'. Misschien is het leuk, zeg maar,omdat ook nog even te melden. 18-11-2009
12-06-2010 11:31 Ouderwetse woorden Er heeft zich een opmerkelijke verandering voorgedaan in de meervoudsvorm van woorden die op man eindigen. In de jaren vijftig leerde ik op school dat het meervoud van timmerman timmerlieden was. Timmermannen werd absoluut fout gerekend, evenals zeemannen, zakenmannen en brandweermannen. Het waren lieden, of desnoods lui. Zeelui en timmerlui werd ook goed gerekend. Nu klinkt deze meervoudsvorm oubollig, hoewel Van Dale hem nog wel goed rekent. Dit is des te opmerkelijker, daar in dezelfde tijd feministen met succes gepleit hebben voor sekseneutrale woorden. Zij stelden zelfs voor om timmer te zeggen in plaats van timmerman. Dat woord heeft het nooit gehaald, want een timmer timt en een timmerman timmert. Maar waarom zijn de lieden verdwenen? Lieden zijn toch veel sekseneutraler dan mannen? Deze ontwikkeling is lijnrecht tegen het politiek correcte gebruik ingegaan. Blijkbaar is onze taal niet zo maakbaar als sommigen graag zouden willen. 14-10-2009