Zoek meldingen:

pagina 844 van 846, 8456 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-06-2010 11:37 Opvallende uitspraak “Maar trainer, waarom heeft uw club nu weer verloren?” “Tja, hun waren nu eenmaal beter als ons” 25-10-2009
12-06-2010 11:37 Vreemde woorden In het juli-augustusnummer van Onze Taal omschrijft Riemer Reinsma in zijn artikel “Namen op de kaart” de rivier de Waal als een “traag meanderende tak van de Rijn”. In het oktobernummer denkt Maartje Luccioni dat het woord “traag” betrekking heeft op de snelheid waarmee het water door de Waal stroomt. Maar het woord “traag” heeft betrekking op het meanderen. De stroomsnelheid van het water is niet aan de orde. 25-10-2009 tijdschrift Onze Taal
12-06-2010 11:33 Opvallende uitspraak De laatste tijd kan men horen hoe heel veel mensen te pas en te onpas het tussenvoegsel "zeg maar"gebruiken.En alle bevolkingsgroepen doen daaraan mee zoals bij allerlei praatprogramma's te constateren is..Bij zo'n gesprek op de radio hoorde ik dat een gesprekspartner in twee zinnen drie maal "zeg maar"zei. Op een incidenteel gebruik van "zeg maar" is natuurlijk niets aan te merken, maar de uitdrukking is momenteel zo bovenmatig frequent te horen, dat er iets aan de hand moet zijn. Waarom is "zeg maar"toch zo populair? Ik kom voorzichtig tot een conclusie: In de eerste plaats fungeert "zeg maar"heel goed als stopwoord. Men last in zekere zin een denkpauze in, waarbij men even kan bedenken, hoe het betoog veilig tot een goed einde te brengen is qua vorm en betekenis.( Het oude stopwoord "eh",is m.i. bijna verdwenen]. Daarnaast zou "zeg maar"echter ook een ander doel kunnen dienen.. "Zeg maar"voor [of na!] een bewering betekent mogelijk dat men zich bij voorbaat verontschuldigt voor niet geheel correct of slordig taalgebruik. Met "zeg maar"heb je dan een excuus om het niet al te nauw met de taal te nemen. Dat is gemakkelijk, geeft zekerheid en stelt de spreker gerust. Overigens wordt "zeg maar"ook vaak gebruikt zonder enig doel en is het tussenvoegsel alleen nog maar verbale vulstof. Bleef de uitdrukking tot nu toe beperkt tot de spreektaal,één dezer dagen las ik het tussenvoegsel ook al in de 'Gelderlander". Tenslotte zou ik nog iets willen zeggen over de vorm. De vorm "zeg maar"is een gebiedende wijs maar moet opgevat worden als een aanvoegende wijs in de betekenis::'Laat ik het zo maar zeggen'. Misschien is het leuk, zeg maar,omdat ook nog even te melden. 18-11-2009
12-06-2010 11:31 Ouderwetse woorden Er heeft zich een opmerkelijke verandering voorgedaan in de meervoudsvorm van woorden die op man eindigen. In de jaren vijftig leerde ik op school dat het meervoud van timmerman timmerlieden was. Timmermannen werd absoluut fout gerekend, evenals zeemannen, zakenmannen en brandweermannen. Het waren lieden, of desnoods lui. Zeelui en timmerlui werd ook goed gerekend. Nu klinkt deze meervoudsvorm oubollig, hoewel Van Dale hem nog wel goed rekent. Dit is des te opmerkelijker, daar in dezelfde tijd feministen met succes gepleit hebben voor sekseneutrale woorden. Zij stelden zelfs voor om timmer te zeggen in plaats van timmerman. Dat woord heeft het nooit gehaald, want een timmer timt en een timmerman timmert. Maar waarom zijn de lieden verdwenen? Lieden zijn toch veel sekseneutraler dan mannen? Deze ontwikkeling is lijnrecht tegen het politiek correcte gebruik ingegaan. Blijkbaar is onze taal niet zo maakbaar als sommigen graag zouden willen. 14-10-2009
12-06-2010 11:28 Opvallende uitspraak Goedemorgen, het is U vast wel eens opgevallen dat in het weerbericht op de TV het woord 'temperatuur' niet volledig wordt uitgesproken. zo komt het tenminste op ons over. En met name de heer Krol (één of 2 ll's?) heeft er een handje van. Het komt over als 'tempetuur' en dat is toch slordig. Helaas ga je er steeds meer op letten! 23-10-2009 weerberichten op TV
12-06-2010 11:27 Opvallende uitspraak Tenminste één keer per week hoor ik op de radio of op tv door allerlei "doorgeleerde" mensen de volgende, zeer hinderlijke, fout maken: "Baat het niet, dan schaadt het niet" Terwijl het (uiteraard) moet zijn: "Baat het niet, het schaadt ook niet" 09-10-2009 radio en tv
12-06-2010 11:24 Opvallende zinsconstructies Beste redactie van Onze Taal, Gisteren hoorde ik de instructrice van het fitnesscenter twee lelijke fouten maken. *) Hebben jullie er zin in? Ja? Het weer buiten, die vergeten we maar. *) En we gaan lekker verder in deze tempo. Ik verbaas me enorm over het feit dat deze ('lidwoord'-)fouten bij moedertaalsprekers voorkomen. 04-10-2009 fitnesscentrum
12-06-2010 11:17 Opvallende zinsconstructies Geachte redactie, vaak hoor je 'spontaan' verkeerd gebruikt worden voor iets wat het midden houdt tussen (een lezing uit) 'plotseling', 'onverwachts' en 'onverwijld'. Naar mijn idee betekent het woord 'uit eigen beweging' ofwel 'zonder aanwijsbare oorzaak'. De verwantschap in betekenis is voelbaar, maar toch niet meer dan verwantschap. Een voorbeeld: 'Toen mijn oudoom overleed, kreeg ik spontaan een erfenis'. Nog frappanter is een zin als 'Het water loopt mij spontaan in de mond als ik verse koffie ruik'; er wordt een oorzaak genoemd (de koffie) en toch wordt het verschijnsel spontaan genoemd. In zo'n geval lijkt de beoogde functie van het woord me, naast de al genoemde, de trefzekerheid waarmee de oorzaak het gevolg voortbrengt, te benadrukken. Ook hoorde ik een voetbalcommentator opmerken dat er 'spontaan gaten in het veld vallen'. In dat geval lijkt de toevoeging me geheel zinledig. 18-11-2009
12-06-2010 11:14 Nieuwe woorden Geachte redactie, De laatste jaren wint het woord "risicovol" het ruimschoots in de media van "riskant". Risicovol lijkt mij iets germanistisch uit te stralen, maar is er verschil in gebruik of verdwijnt riskant gewoon wegens taalverarming in de maatschappij? 15-12-2009
12-06-2010 10:55 Opvallende zinsconstructies Goedemiddag, Kortgeleden heeft de Minister van Justitie een voorstel van wet bij de Tweede Kamer neergelegd. Dit voorstel is in de wandelgangen bekend geworden als het "stilettoverbod". De toelichting van het voorstel en de bijlage waarin gereageerd wordt op het commentaar van de Raad van State zijn prachtige stukjes ambtelijke kwiebustaal. Daarbij zwijg ik nog over de taal- en stijlfouten die er gemaakt worden. De memorie van toelichting (aangehecht als pdf) bevat, op pagina 10, een na laatste paragraaf, laatste zin, een prachtig stuk ambtelijke kwiebustaal: 'Hoewel paintballschieten en kruisboogschieten, mits onder de juiste omstandigheden beoefent, als zodanig weinig risico’s met zich meebrengen, is het niet wenselijk dat gebruik wordt gemaakt van wapens die zodanig op een wapen gelijken dat deze wapens voor dreiging of afdreiging geschikt zijn.' 30-11-2009 wetsvoorstel